71 eduard.kistner 147837
3 minutes ago
72 Ohio1777 147465
3 minutes ago
73 gat8 147409
3 minutes ago
74 Boopman 144815
3 minutes ago
75 Troll_OP 144610
3 minutes ago
76 mmcgill 144515
3 minutes ago
77 londm 144055
3 minutes ago
78 NaxFM 142675
3 minutes ago
79 Earthican 140815
3 minutes ago
80 astrokitsune 139661
3 minutes ago

Last checked 3 minutes ago